Beluga trong tiệc chiêu đãi thổng thống Nga Putin

27 June, 2011

Sự kiện

Beluga trong tiệc chiêu đãi thổng thống Nga Putin ngày 13/11/2013 tại Nhà khách Chính Phủ

Beluga-tiec-putin-1 Beluga-tiec-putin-2 Beluga-tiec-putin-3 Beluga-tiec-putin-4 Beluga-tiec-putin-5

Nguồn Beluga Việt Nam

Back to Homepage

go back to the top